Jurnal PTSS

banner.jpg

LAYARI 2 jurnal terbabit di  PTSS JOURNAL.

{}

Jurnal PTSS diterbitkan setahun sekali dengan pendaftaran ISSN. 2 terbitan ialah JDCTE dan JBHM yang dinaik taraf dari percetakkan kepada elektronik (e jurnal). JBHM telah diberi nama baru yang telah diluluskan Perpustakaan Negara Malaysia iaitu IJRIM (International Journal of Research and Innovation Management

{}

{}

Cara cara untuk menyertai jurnal kami:

surat.jpg
jdcte.jpg
banner.jpg

About the Author

Rashdan RashidThis news item is from Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersialan PTSS
http://upikptss.pkksabah.net/news.php?extend.9